Vetenskap

Humanistiska Akademien avser att fylla tomrummet från särskilt Vetenskapsakademien som numera står för ett antihumanistiskt ledarskap.

Vetenskapsakademien som genom att gradera upp olämplig person till tredje preses (ordförande) från 2018 har tappat trovärdighet och framstår som antihumanistisk och pseudovetenskaplig.

Vitterhetsakademien med uppgift att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden samt kulturmiljövård framstår som ålderdomlig och inriktad på språk, arkitektur och arkeologi blir dess humaniora ytterst begränsad.

Svenska akademien som under 2017 förlorat förtroende genom den ökända ‘Kulturprofilens’ undergrävande av dess integritet men också genom hur framträdande medlemmar visat sådan brist på omdöme och moral att man inte klarar av att dela ut Nobelpriset i litteratur 2018.

Konstakademien (som utbildar konstnärer) vars framträdande avser att provocera och väcka har större betydelse i samhället än vad verksamheten lyckats föra fram.