Pedagogik

Pedagogik och metod. Refererar till en text av ”Humtank” – Att lära sig tänka humanistiskt.

Vad innebär det att tänka som en humanist? Katherina Dodou, Humtanks representant från Högskolan Dalarna, reflekterar över humanistiska perspektiv och högre utbildning.

Svar på frågan om humanioras värde knyter ofta an till värdet av humanistiska tankesätt och perspektiv. I sådana svar skriver man inte endast fram humanioras studieföremål som värdefulla att undersöka: föremålen för mänskligt meningsskapande och vad de säger oss om hur människan vid olika tidpunkter och i olika samhällen beskrivit världen och hennes plats i den. Vetenskapsområdets värde kopplas även till humanioras sätt att se på människan, på samhället och på kunskap. Hit hör frågorna humanister ställer, antagandena man gör, om såväl omvärlden som kunskapsprocesser, och kunskapen man bidrar med om studieföremålen och genom dem.

Somliga menar att humanioras antaganden, normer och metoder skiljer sig åt från andra vetenskapsområden och att det är just dessa som utgör humanioras unika perspektiv och bidrag. Att tänka som en humanist, precis som all annan vetenskapligt grundad aktivitet, är något man lär sig.

Läs vidare:
Länk