Om

Sveriges Humanistiska Akademi avser att fylla tomrummet från särskilt Vetenskapsakademien som stött ut humaniora och därmed har adekvata humanistiska ämnen hamnat på undantag. Övriga Kungliga akademier betonar inte heller sådant innehåll som borde ingå i en modern vetenskaplig humanism.

Ledarskap och organisation för en ny humanistisk akademi är påbörjad och under uppbyggnad.

Kompetens på hög nivå eftersträvas för att kvalitetssäkra innehållet i de för närvarande 5 olika grenarna. Det behöver inte vara hög akademisk nivå även om det är bra. Många har dock stor kompetens och kunskap tillägnade utanför akademierna. Dock är det viktigt att utvalda representanter förstår och även helst har kompetens i gällande vetenskapliga förutsättningar för studier.

Aktuella texter ska ses som utkast och till grund för att helt förkasta, förändra eller utveckla.

Logons text: Akademi är modern version av Akademie.