Medvetande

5. Medvetandeforskning med spridning till medialitet och transpersonella upplevelser.