Medicin

Humanistiska akademien Logo rund
4. Medicin har en mångtusenårig empiri och under antiken kan vi främst relatera till Hippokrates* som lade grunden till skolmedicin. Dagens västerländska medicin har till avgörande delar lämnat grundsynen och värderingarna för hur skolmedicinen ska förhålla sig till patienten.

Ledamöter:
Robert Hahn
Erik Enby

*Hippokratisk medicin är ursprunget till skolmedicin.
Hippokrates hade en holistisk* syn på människan och menade att man skulle vara ytterst försiktig med att sätta in läkemedel eller specialiserad behandling som kunde visa sig vara felvald.