Kultur

HK logo tavla.jpg
3. Kultur och bildning
Konstens och samhällets olika grupper och uttryck, skolans pedagogik och metoder.

Önskemål om konstituerade medlemmar/ledamöter:
Malena Ernman
Danny Saucedo
Åsa Simma – Samekvinnans röst i världen
Anna C Bornstein – Skolan