Kommunikation

family-05.jpg
1. Kommunikation och relation
Här ingår kroppsspråk och kommunikation från spädbarn till demens.
Media, press, journalistik, reklam och propaganda.
Retorik