Hippokratisk medicin

Vetenskapsmän+Hippokrates+sa-.jpg

Hippokratisk medicin har en ödmjuk inställning till den sjuke människan och tar stor hänsyn till att stärka människans inre läkande förmåga. Den terapeutiska inriktningen där det ingick lätt massage avsåg att medverka till ”naturens läkande kraft” (vis medicatrix naturae på latin).

Enligt dåtidens tro på fyra kroppsvätskor (jmfr Ayurveda) ska kroppen få hjälp att med egen kraft återställa balansen och självläka (physis). Vårdens ändamål var att underlätta detta naturliga förlopp. I behandlingen ingick att skapa lugn och harmoni (dvs reducera negativ stress). Dess inriktning på ”vänlig behandling” kan omskrivas till kärleksfull närvaro eller ”helandevård” *.

Den fysiska insatsen bestod huvudsakligen i att rena människan och att skapa en omgivning ren från smuts. I praktiken avsåg man att med denna renlighet skydda patienten från det vi idag vet är infektionsframkallande orsaker och sjukdomsframkallande bakterier. Man föreskrev rent vatten eller vin (alkohol) vid skötsel av sår och infektioner. Smärtlindrande salvor baserade på örter och viss slags kost rekommenderades som har inspirerat till Hippokratesrecept än idag.