Helandevård

Helandevård har utvecklats till ett projekt här. Den omfattar oerhört mycket mer är ”Den globala läkemedelsindustrins medicin”.