Förslag ledamöter

1. Kommunikation och relation
Börje Peratt

2. Kultur och bildning
Malena Ernman

3. Livsåskådning och trosuppfattning

4. Medicin
Robert Hahn
Erik Enby
Sanna Ehdin
Annika Dahlqvist
Ursula Flatters

5. Medvetandeforskning
Adrian Parker

6. Teknik
Olle Johansson