Syfte med en ny humanistisk akademi

Humaniora och humanistiska områden har dramatiskt förlorat mark sedan början av 1980-talet. Man kan fråga sig om det hänger samman med en fientlig politik, kapande av det humanistiska begreppet, kraftiga budgetnedskärningar för humaniora i universitet och forskning. Hur som helst har konsekvenserna blivit lärarlösa lektioner och övergivna studenter. Några av dem har gått samman i … Mer Syfte med en ny humanistisk akademi