Work in progress: Vision

Humanistiska akademien Logo rund

Visionen med Humanistiska Akademin är en Icke-statliga organisation (non-governmental organisation, NGO) med för närvarande förslag till 5 olika grenar/branscher.
Inom samtliga grenar förekommer forskning som här kommer att få ytterliga ett forum med fokus på ursprunglig humanism som respekterar individens fri- och rättigheter till livsåskådning, tro och val av vem man vill leva med.
Mänskliga rättigheter och demokrati utgör basen.

Grenar

1. Kommunikation och relation
Här ingår kroppsspråk och kommunikation från första levnadsåren till de sista.
Författarskap i dess vidaste utsträckning
Journalistik, reklam, propaganda.
Retorik, kommunikationsteknik, maktspråk, fejk news.

2. Kultur och bildning
Konstens och samhällets olika grupper och uttryck.
Utbildningens pedagogik och metoder.
Kulturens betydelse för individen, familjen, grupper och samhället.

3. Livsåskådning och trosuppfattning
Ideologiska och trosströmningar.
Andlighet, religion.

4. Medicin med inriktning på helandevård.
Ett förslag till helandevård har utvecklats till ett projekt här.

5. Medvetandeforskning studier i psykologi och beteendevetenskap med spridning till medialitet och transpersonella upplevelser. Här finns också ett förslag om en parallell disciplin till psykologi som stärker forskning på emotioner och dess koppling till eller konflikt med logik, ”emologi”.

Värdegrund

Vetenskap, humanism och demokrati står fri från särintressen och politiska riktningar. Oavsett vänster eller höger ska vetenskap, humanism och demokrati värna fri forskning, mänskliga fri- och rättigheter, medkänsla med utsatta människor och långsiktigt ansvar för liv och miljö.

Angelägna områden som kan behöva egen rubrik:
Politik från demokrati till diktatur
Ekonomi
Samhälle
Familj
Genus
Teknik