Vision

 Humanistiska akademien Logo rund

Visionen med Humanistiska Akademien är en Icke-statliga organisation (non-governmental organisation, NGO) med för närvarande förslag till 5 olika grenar/branscher.

Grenar

1. Kommunikation och relation
Här ingår kroppsspråk och kommunikation från spädbarn till demens.
Media, press,journalistik, reklam och propaganda.
Retorik, kommunikationsteknik

2. Kultur och bildning
Konstens och samhällets olika grupper och uttryck, skolans pedagogik och metoder.

3. Livsåskådning och trosuppfattning
Ideologiska och trosströmningar.
Andlighet och/eller religion

4. Medicin med inriktning på helandevård. Denna helandevård har utvecklats till ett projekt här.

5. Medvetandeforskning studier i psykologi och beteendevetenskap med spridning till medialitet och transpersonella upplevelser. Här finns också ett förslag om en parallell disciplin till psykologi som stärker forskning på emotioner och dess koppling till eller konflikt med logik, ”emologi”.

Värdegrund

Vetenskap, humanism och demokrati står fri från särintressen och politiska riktningar. Oavsett vänster eller höger ska vetenskap, humanism och demokrati värna fri forskning, mänskliga fri- och rättigheter, medkänsla med utsatta människor och långsiktigt ansvar för liv och miljö.

Angelägna områden som kan behöva egen rubrik. Vilken då?
Politik från demokrati till diktatur
Ekonomi
Samhälle
Familj
Genus
Teknik